Održana radionica „Evropska unija i mi“

U organizaciji NVU „Jadranski horizonti“ održana je radionica za mlade u sklopu projekta pod nazivom „Evropska unija i mi“ sa ciljem unapređenja informisanosti mladih ljudi o važnosti Evropskih integracija Crne Gore, te promocije osnovnih i izvornih vrijednosti na kojima počiva Evropska unija, kao preduslovu demokratskog i ekonomskog napretka društava.

Radionice su bile radno-edukativnog karaktera, a učešće u njima je uzelo 20 mladih ljudi uzrasta od osnovne škole do fakulteta, koji su bili izuzetno zainteresovani za teme koje su predstavili g. Edin Koljenović, šef kancelarice Regionalne kancelarije za saradnuju mladih u CG (RYCO), gđa Bojana Lalatović, programska menadžerka RYCO, gđa Almedina Vukić Martinović, v.d. rukovoditeljke Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija, pomoćnice generalne sekretarke Vlade Crne Gore, novinar Sabrija Vulić i mr Alen Pelinković, ispred NVU Jadranski horizonti, koji se posebno zahvalio profesoru Neđeljku Necku Djuroviću koji se nesebično potrudio da delegira mlade ljude koju su uzeli učešće tokom ovog skupa.

Edin Koljenović, predstavio je učesnicima rad Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), prilike koje su na raspolaganju mladim ljudima iz Crne Gore, kao i to na koji način mladi mogu postati promoteri demokratskih vrijednosti i graditi društva koja krase saradnja, tolerancija, povjerenje i njegovanje različitosti. G. Koljenović je, takođe, govorio o konceptu evropskih integracija, kao i o konkretnim vrijednostima Evropske unije kako bi naše društvo napredovalo, a samim tim nudilo adekvatan ambijent za prosefionalni i lični razvoj pojedinaca, a naročito mladih ljudi.

Bojana Lalatović i Edin Koljenović, foto Glas Mrkojevića

Gđa Bojana Lalatović je govorila o istorijatu Evropske unije, kontekstu njenog nastanka, institucionalnom razvoju i djelovanju kao zajednice koja baštini ideju poštovanja različitosti i koja se bavi interesima evropskog kontinenta, prevashodno, očivanjem mira – kao preduslovom sveopšteg ekonomskog, kulturnog i naučnog napretka. Govorila je o Evropskojj Uniji kao zajednici 27 država na površini od 4,2 km2, na čijoj teritorijji živi oko 450 miliona stanovnika, a koja kreira 18% svjetskog BDP-a.

Gđa Almedina Vukić Martinović, dipl. politikolog, govorila je konceptu javne politike odnosno o odnosima javne politike na nivou Evropske unije i na nivou Crne Gore sa ciljem da te politike budu slične sa onom na nivou EU.

Opština Bar, donator

Projekat „Evropska unija i mi„ finansiran je od strane Opštine Bar po javnom konkursu.

NVU Jadrasnki horizonti, nosilac projekta “Evropska unija i mi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *