O NAMA

Udruženje Adriatic Horizons (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna, nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija koja okuplja osoblje koje se bavi: očuvanjem i razvojem kulturne baštine i identiteta (nacionalnog, vjerskog, jezičkog i etničkog) manjinskog naroda odnosno manjinske nacionalne zajednice, promocijom i razvojem kulture i sporta, promocijom i razvojem nauke i obrazovanja, očuvanjem životne sredine, prekograničnom saradnjom i razvojem infrastrukture Mrkojevića, Bara i šire. Udruženje se zasniva na slobodi udruživanja više fizičkih lica radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, a koji su u skladu sa Ustavom, Zakonom i drugim propisima države Crne Gore.

Ciljevi udruženja su:

 • Poštovanje i njegovanje autothtone  kulturne baštine, specifičnih etnoloških obelježja, moralnih  kao i ostalih duhovnih vrijednosti vezanih za socio-geografsku odrednicu Mrkojevića.
 • Bolje povezivanje građana koje za ovaj kraj vezuje porijeklo, rodbinske, kulturne, prijateljske i ostale veze kroz razne vidove kulturnih, zabavnih, sportskih i tradicionalnih okupljanja organizovanih u prepoznatljivom duhu ovog kraja.
 • Prezentacija i približavanje kulturnih, etnoloških, istorijskih i drugih vrijednosti  ovog  kraja građanima Crne Gore i njihovo uvrštavanje u njen multikulturni milje.
 • Poboljšavanje socio-ekonomskog položaja  Mrkojevića kroz razne vidove društvene solidarnosti i međusobne saradnje.
 • Ukazivanje na aktuelne životne probleme (ekonomske, socijalne, infrastrukturne) u Mrkojevićima i iznalaženje mogućnosti za njihovo rješavanje.
 • Uspostavljanje trajnih veza sa dijasporom porijeklom iz Mrkojevića i poboljšanje informisanosti o dešavanjima u Crnoj Gori. 
 • Promocija ideje civilnog društva i podsticanje njenog razvoja na prostoru Crne Gore.
 • Davanja pomoći demokratskim procesima u Crnoj Gori i  njenoj opštoj afirmaciji .
 • Zaštita ljudskih prava i sloboda.
 • Razvijanje tolerancije među ljudima.
 • Zaštita kulturnog nasljeđa.
 • Razvoj i unaprjeđivanje obrazovanja, nauke i inovacija, poljoprivrede, zaštite i afirmacije ljudskih prava, opšte kulture i umjetnosti, kulture zdravlja, sporta, socijalnog i ekonomskog osnaživanja i opšte bezbjednosti pojedinca i zajednice. 
 • Unapređivanje i zaštita životne sredine i doprinos razvoju evropskih integracija i vladavini prava.
 • Očuvanje kulturne baštine i identiteta manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice. Ovi ciljevi se ostvaruju kroz sprovođenje aktivnosti na očuvanju i razvoju nacionalnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice. Aktivnosti se usklađuju sa Strategijom manjinske politike Vlade Crne Gore. 
 • Promocija saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.
 • Prekogranična saradnja,
 • Razvoj infrastrukture. 

Svoje ciljeve Udruženje će ostvariti javnim radom na legalan i demokratski način.

Organizacija udruženja:

 • Predsjednik udruženja
 • Zamjenik predsjednika udruženja
 • Sekretar udruženja
 • Koordinatori određenih aktivnosti