NVU „Jadranski horizonti“ kreće u realizaciju projekta “Evropska unija i mi”

Nevladina organizacija „Jadranski horizonti“ u narednom periodu realizovaće projekat pod nazivom „Evropska unija i mi“ sa ciljem podizanja informisanosti o važnosti Evropske integracije Crne Gore, podizanje svijesti i znanja o važnosti Evropske integracije Crne Gore te promocije osnovnih i izvornih vrijednosti EU.

U sklopu projekta organizovaće se radionice sa mladima kao i publikovanje edukativnih materijala putem web portsala. Radionice će biti radno / edukativnog tipa. Na radionicama će biti koncipirani flajeri i propagandni materijal koji će kasnije biti distribuiran građanima od strane tih samih učesnika radionica, elektronski ,putem web portala, te ličnom dostavom na prometnim tačkama u gradu ili poštom.

Projekat će biti fokusiran na edukaciji 10 najboljih učenika srednjih škola i studenata koji će se obučiti da budu vršnjački edukatori oko osnovnih principa EU i Evropskih integracija. Ovih 10 učenika i studenata će kasnije promovisati svoje znanje o EU u svom okruženju, porodici, među prijateljima. Oni će orgaizovati u okviru projekta i konkretne aktivnosti, a to neformalna predavanja  u školama. Na taj način preko 125 mladih će biti učesnici tih predavanja u školama.

Projekt je finansiran na osnovu konkursa koji je svojevremeno raspisala i obezbjedila Opština Bar.

*foto: unsplash.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *